Domus atque Familia

 
Home Вы здесь: Главная База знаний Коммунальная тема

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера

При поддержке:

ПРАВИЛА
надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення

(затверджені  постановою Кабінету Міністрів України   від 30 грудня 1997 р. N 1497)   

 

Ці Правила  регулюють відносини між споживачами і виконавцями  у  наданні послуг  з  централізованого  холодного   та   гарячоговодопостачання,   тепло-постачання    (центральне   опалення)   таводовідведення (далі - послуги). Правила обов'язкові  для  виконання   усіма   споживачами   і  виконавцями    послуг    незалежно    від    форм    власності   і   підпорядкованості.

1. Послуги  надаються   споживачеві   безперебійно   або   за  графіком,    затвердженим    відповідними   місцевими   державнимиими    адміністраціями  або органами  місцевого  самоврядування,  виключаючи   час   перерв:

на проведення  ремонтних і профілактичних робіт;

на міжопалювальний період для систем  опалення; 

на ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили.

6. Виконавець зобов'язаний проінформувати  споживача  (письмово, через оголошення в засобах масової інформації) про невідповідність  мінімально достатнього рівня послуг вимогам   цих Правил та  відповідно   зменшити   суму   плати   за послуги,  що  надаються   споживачеві.

9. Права, обов'язки  та  відповідальність  виконавця  і споживача,  перед-бачені  цими Правилами, набирають  чинності  з моменту укладення  договору.

Сторони не можуть відмовитися від укладення  або  продовження  терміну  дії договору,  якщо він відповідає цим Правилам за умови,  що споживач не має наміру відмовитися від користування послугами.

У разі відмови споживача від користування послугами з водо-, теплопостачання та водовідведення він має право розірвати договір та вимагати відключення відповідних мереж.  При  цьому заборгованість за отримані  послуги  та витрати,  пов'язані  з відключенням, повинні бути відшкодовані споживачем у добровільному або судовому порядку.

34. Споживач не має права самовільно,  з порушенням проектних  рішень  пере-обладнувати  і  використовувати  не за призначенням та  псувати санітарно-технічне обладнання житлових будинків і житлових  приміщень.

35. Виконавець має право  припиняти надання  послуг  у  разі  несплати вартості наданих   послуг  понад   три   місяці  або  понад термін,  встановлений  договором

(але не менш як на три місяці);

 36. Виконавець зобов'язаний:

     своєчасно укладати договори про надання послуг;

     надавати послуги відповідно  до  вимог  актів  законодавства,  нормативних документів та умов договору;

     ознайомити споживача  з  Правилами  користування приміщеннями  житлових будинків і прибудинковими територіями, цими Правилами та витягами    з    Правил    користування   системами   комунального водопостачання і водовідведення в містах і селищах України, Правил технічної   експлуатації   систем  водопостачання  та  каналізації  населених   пунктів   України,   Правил   користування   системами теплопостачання,  Правил обліку відпуску теплової енергії,  Правил  технічної експлуатації тепловикористовуючих установок  і  теплових  мереж  та інших нормативних актів і документів,  які регламентують  надання послуг;

       здійснювати у  терміни,   передбачені   договором,   технічне  обслуговування  та ремонт внутрішньобудинкових (квартирних) систем  водо-,  теплопостачання  та  водовідведення,  вживати   своєчасних  заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості  послуг,  які  надаються  споживачеві,   та   вести   облік   вимог (претензій),  які  пред'являє  споживач  у  зв'язку з порушенням встановленої якості послуг і  терміну  усунення  недоліків

      протягом п'яти   календарних   днів   розглядати    претензії   споживача  та своєчасно здійснювати відповідні перерахунки розміру   плати за надані послуги у разі зниження їх якості, в тому числі за   власною ініціативою;

      припиняти за письмовою вимогою  споживача  надання  послуг  з  холодного  і  гарячого  водопостачання,  центрального опалення (за наявності  технічної  можливості)  та  водовідведення  на   період  тимчасової   відсутності   споживача   та   членів   його   сім'ї,   опломбовуючи  запірні  вентилі  на  вводі  у  квартиру  (приватний   будинок);

     поновлювати надання  послуг  протягом  доби  після ліквідації  заборгованості,  усунення порушень та оплати  споживачем  робіт  з  припинення  та відновлення надання послуг згідно з абзацами сьомим  і восьмим пункту 32.

 41. У  разі  порушення  виконавцем  умов  договору   споживач  викликає представника виконавця для складання та підписання акта -  претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, показники  порушень  тощо (форму типового акта-претензії наведено у додатку N  3 до цих Правил).

     Акт складається  споживачем  та  представником  виконавця   і  скріплюється  їхніми  підписами.  У  разі  неприбуття представника  виконавця в погоджений умовами договору  термін  або  відмови  від  підписання  акта  він  вважається дійсним,  якщо його підписали не  менш як три споживачі,  що проживають у будинку, або виборна особа  будинкового,    вуличного,    квартального    чи   іншого   органу  самоорганізації населення.

     42. Акт - претензія споживача  подається  виконавцю,  який  у п'ятиденний   термін   вирішує  питання  про  перерахунок  розміру  платежів або видає споживачеві обгрунтовану відмову в  задоволенні   його претензій.

     Виконавець може  відмовити  в задоволенні претензій споживача щодо відхилен-ня показників  у  наданні  послуг  згідно  з  умовами  договору   на  підставі  даних  реєстраційних  технічних  засобів,  атестованих і опломбованих відповідними органами Держстандарту, та  аналізу   якості  води  на  підставі  проб,  узятих  безпосередньо  відповідними органами санітарно-епідемічного нагляду.

     43. Якщо між споживачем і виконавцем не досягнуто  згоди  про  надання  та  оплату  комунальних  послуг,  їх якість тощо,  спірні  питання вирішуються в установленому законодавством порядку.

Вернуться к оглавлению

 

На главную страницу

 
Поделитесь этой информацией с другими

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика
Главная страницаКонтакты